Cuvântul primarului

„Vă urez un călduros bun venit pe site-ul Comunei Răchitova, unde vă așteaptă informații utile despre activitatea administrației locale și detalii interesante despre comună, în general.
Sunt convins că website-ul nostru vă prezintă o imagine clară și cuprinzătoare despre varietatea activităților care au loc în acest spațiu minunat al comunei noastre.”

Cu stimă, primar Simedroni Liviu

ADMINISTRATIV

LOCALIZARE

Comuna Răchitova, așezare străveche din minunata Țară a Hațegului, este situată, în partea de sud-vest a județului Hunedoara, la 65 km de municipiul Deva la 20 km de Hațeg. Teritoriul comunei ocupă o suprafață de 74 km pătrați, are un relief deluros și este străbătută de apele părăului Răchitova.

”Țara Hațegului: Frumusețe, măreție, omenie, răscruce uriașă în umbra căreia, istorii multe, de dinaintea lui Decebal cel viteaz și a lui Traian cel drept și de la ei încoace, s-au înfruntat, s-au izbit, s-au oprit pentru o clipă – două de odihnă, involburandu-și ori limpezindu-și viețuirea, murind ori născandu-se din nou ca într-un atotștiutor sanctuar. Țara Hategului, pământ nuntit cu semeția munților care o înconjoară, cetate de taină a nașterii noastre, a românilor, unde istoria, literă cu literă, rând cu rând, filă cu filă a fost semănată intre brazde de marmură, pentru o cât mai îndelungată tărie”.

SCURT ISTORIC

Comuna Răchitova, așezată în Țara Hațegului, leagănul unei străvechi civilizații, datează destul de timpuriu, chiar înainte de menționarea ei în diferite documente.
După tradiția rămasă și astăzi în popor, numele de “Răchitova” și l-ar fi luat de la niste iobagi care, din cauza asupririi feudale, s-ar fi stabilit aici cu secole în urmă, tocmai de prin părțile Albei-Iulia, din satul Răchită. Din punct de vedere etimologic, denumirea de Răchitova este de origine slavă.
Urmărind cu atenție modul cum s-a schimbat numele acestei localități, de-a lungul anilor de existență, vom constata că în diferite documente este menționată în mod diferit.
Astfel în anul 1360 este atestată existența satului Rachitova sub numele de posesiunea Reketya, printr-un act de danie al Voievodului Trasnsilvaniei, prin care, pentru merite deosebite, dăruiește pe Stoian și Boian, fiii lui Mijin din Densuș, cu moșia Răchitova, la care s-au adăugat mai tărziu Valea Ciulei și Văratecul. În Văratec s-au așezat iobagii care au dat naștere actualului sat Mesteacăn.

Citește mai mult …

OBIECTIVE TURISTICE

Turnul de la Răchitova

Ca şi în cazul altor fortificaţii ridicate de nobilii locali din zonă, şi la Răchitova a fost construit pentru început doar un turn-locuinţă din piatră. Cu timpul însă, alte cetăţi din Ţara Haţegului au fost întărite cu ziduri de incintă. Dar familia nobiliară de la Răchitova, slăbită financiar de conflicte interne, nu şi-a permis acest lucru.

De aceea turnul-locuinţă a fost aici împrejmuit cu un şanţ şi un val de pământ cu palisadă. Ce era o palisadă? O înşiruire de pari de lemn, înfipţi în pământ, care semăna mai degrabă cu un gard decât cu un zid de cetate.

Astăzi se mai păstrează încă, o parte din zidurile turnului. Se pot observa chiar şi urmele şanţului şi ale valului de pământ.

FANFARA RĂCHITOVA

Ultima actualizare: 14:48 | 17.07.2024

Sari la conținut