PRIMARIA COMUNEI RACHITOVA

Judetul Hunedoara

PROIECTE INVESTITIONALE

    Reteaua de alimentare cu apa pe teritoriul comunei Rachitova este inexistenta.
    Se doreste realizarea retelei de alimentare cu apa in toate satele comunei:
  • Retea pe o lungime de 25-30 km,
  • bazin de inmagazinare de 50 mc
  • distributie prin cadere libera,
  • necesita masuratori topografice a traseului pe domeniul public si privat,
  • stabilirea locului de amplasare a rezervorului,
  • scoaterea temporara si definitiva din circuitul agricol.
    Lucrarea este complexa si va fi tratata separat si cuprinsa in planul de investitii.
    Pe raza comunei Rachitova exista apoximativ 500 de puturi, nu exista foraje, si nici cismele stradale dar se doreste ca in viitor sa se introduca pe raza comunei  cismele stradale.
    Se doreste realizarea retelei de distributie, precum si a unei statii de tratare si pompare a apei. 
    Distributia energiei electrice in localitati este asigurata prin intermediul a 6 posturi de transformare alimentate buclat pe medie tensiune.
    Consumatorii existenti cuprind toata gama conform normativ PE 124/1993 divizati in:
  • Consumatori casnici si neindustriali
  • Consumatori industriali
  • Consumatori tertiari