PRIMARIA COMUNEI RACHITOVA

Judetul Hunedoara

Contestarea deciziei

Contestarea deciziei: ART. 22 din Legea 544/2001 (1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale. (3) Hotararea tribunalului este supusa recursului. (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.